På tur i nærmiljøet

Barnehagen ligger flott til i landlige omgivelser. Vi har mange varierte turmuligheter uansett årstid. Alle avdelinger er mye ute på tur, og de eldste barna har egen turgruppe som er på tur tre dager i uken. Vi bruker nærmiljøet aktivt i temajobbing og besøker også gårder i nærområdet. Høsten 2014 fikk vi satt opp en helt ny gapahuk i Kossenga. Den bruker vi flere ganger i uka og er også brukt av turgåere i området.

* Vi samarbeider med flere gårder i nærheten i forhold til ulike tema relatert til bondegården.

* Om vinteren har vi oppkjøre skiløyper på nabojordet.

* Både sommer og vinter er Kossenga, Bye-toppen og Solstadhagan flittig benyttet.

* Hver uke er grupper i barnehagen i gymsalen på Kirkekretsen skole.

* Vi har flere ganger besøkt Veldre Bo-og Aktivitetssenter i ulike anledninger som Lucia og bollebaking.