Velkommen til avdelingen Saturn

På Saturn finner vi barn fra 2-4 år. Avdelingen Saturn ligger ved siden av Jupiter i sørenden av barnehagen. Saturn samarbeider endel med Neptun som har barn på samme alder. Da går vi i gymsalen sammen, baker sammen eller går på besøk på hverandres utelekeplass.

Vi du se hvordan vi har det så er du hjertelig velkommen!