Velkommen til avdelingen Neptun

Neptun har barn fra 2-4 år. Neptun finner dere rett innenfor kontoret i barnehagen, ved siden av Pluto. Neptun samarbeider endel med Saturn som har barn på samme alder. Vi går i gymsalen sammen, bakegrupper, lekegrupper mm.

Vi du se hvordan vi har det så er du hjertelig velkommen!