Velkommen til Veldre barnehage

Veldre Barnehage SA er en 4-avdelings privat foreldreeid barnehage, som ligger i Byflaten, ca. 5 minutters kjøring fra Brumunddal. Personalet ønsker nye potensielle søkere velkommen, for å se hvordan vi har det i barnehagen.. Vi er her og tar imot dere!

Vår pedagogiske plattform har utgangspunkt i vårt definerte barnesyn. Selv om vi tilbyr et mangfold i innholdet, preges vi sterkt av Reggio Emila filosofiens tanker og arbeidsmåter.
I barnehagen går det nå ca. 80 barn i alderen 0-6 år.
Vi har 25 ansatte, som deler 17,9 årsverk.
Vi har 1 avd. for 1-2 år, 2 avd. for 2-4 år, og 1 avd. for de eldste, 5 åringene.

Vi har også:

  • STORT og spennende inneareal.
  • STOR utelekeplass og gode friluftsmuligheter.
  • Egen kjøkkenansvarlig med fokus på kosthold og ernæring.
  • Alle måltider servert i bhg. Varm lunsj serveres 2-3 dager pr. uke.
  • Åpningstid 06.45 - 16.30.
  • 30% søskenmoderasjon.
  • Aktiv og positiv foreldregruppe.
  • Brukertilpasning og god service!