Instruks for tema-og dugnadskomiteer.

Her kan du lese instruksen som gjelder for tema-og dugnadskomiteer.

Vi har forsøkt å lage en kortfattet oversikt over ansvaret til tema-og dugnadskomiteen i barnehagen.

Har du spørsmål kan du kontakte temaleder eller dugnadsleder i styret.

Instruks temaogdugnadskomite