Vedtekter i Veldre Barnehage SA

Veldre Barnehage SA er foreldreeid og drives som et samvirkeforetak.

Her finner dere våre vedtekter.

Av praktiske årsaker er vedtektene fordelt i to dokumenter. Selskapsvedtektene  regulerer de mer overordnede forhold, mens Barnehagevedtektene beskriver mer praktiske forhold rundt den daglige driften av barnehagen.

Selskapsvedtekter_pr270318

Barnehagevedtekter pr230913