Velkommen til avdelingen Pluto

Pluto er avdelingen der hvor de minste holder til. Her har vi barn fra 1 - ca 2 år. Det fysiske rom er tilrettelagt slik at barna skal ha det trygt og godt. Her har vi i år 14 barn og 4 voksne. Avdelingen har et stort stellrom med dør ut til et fint og nytt vognskur der barna sover i vogner både sommer og vinter.

Vi du se hvordan vi har det så er du hjertelig velkommen.