PEDAGOGISK GRUNNSYN

De ansatte i Veldre barnehage har utarbeidet følgende grunnsyn med tanke på hva vi vektlegger ved barns lek og læring

De ansatte i Veldre barnehage

  - har fokus på positiv atferd gjennom ROS og oppmuntring

  - bruker nærmiljøet aktivt og fremmer fysisk aktivitet og et sunt kosthold

  - legger vekt på leken som god læringsarena og bruker mye drama som inspirasjon til lek

 - tar barnas innspill på alvor og ser det enkelte barn hver dag

 - er bevisst på at barnehagen er EN enhet og prioriterer arbeid på tvers av avdelinger