GODT LEKE - OG SPRÅKMILJØ

Vi ansatte har jobbet flere år med prosjekter som handler om å være en god rollemodell for barna. Rose og oppmuntre, det å være en god venn, hvordan vi omtaler hverandre, både liten og stor. Vi har vektlagt det å hilse på hverandre om, morgenen, og det å si HADE på ettermiddagen. 

Det å være en god venn jobber vi mye med hver dag. Hvordan ta kontakt, hvordan snakke til hverandre, hvordan løse konflikter, dele og samarbeide... 

Inneværende barnehageår deltar vi i regi Ringsaker kommune i prosjektet KULTUR FOR LÆRING, som vil vare helt til 2021.