Gang- og sykkelvei i Byflatvegen

Handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21 er nå vedtatt, og gang-og sykkelvei i Byflatvegen er kommet med som tiltak tenkt gjennomført i 2020.

Dette er en nyhet vi er veldig glade for å meddele. FAU på Kirkekretsen skole har i samarbeid med styret i Veldre barnehage jobbet for at det skal bli trygt for gående og syklende og ferdes på veien til og fra Brumunddal. Det er derfor veldig gledelig at en gang- og sykkelvei er planlagt i Byflatvegen i 2020.