PLANLEGGINGSDAGER FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2020

Planleggingsdager i Veldre barnehage 2019/2020

Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019 

16.8.2019, 31.1.2020, 22.5.2020 pluss to dager i Juni 2020